Digitálne a
analóg zdokumentovaný

Digitálne záznamy o službách môžete teraz preniesť aj do akejkoľvek papierovej šekovej knižky pomocou kódu QR.

Krok 1

Vykonajte službu a zadajte ju digitálne.

Vykonajte servis na vozidle ako zvyčajne a zadajte ho naoeservice.eu.

Krok 2

Prepojenie servisného dokumentu s QR kódom.

Nálepku QR naskenujte tak, že ju podržíte pred fotoaparátom zariadenia. Náš systém automaticky prepojí kód QR so zadaním služby.

Krok 3

Kód QR vlepte do šekovej knižky.

Vlepte QR kód do akejkoľvek papierovej šekovej knižky a preneste všetky servisné údaje spôsobom, ktorý je v súlade s požiadavkami výrobcu. 

Krok 4

Zadajte pečiatku spoločnosti.

Zadajte pečiatku svojej spoločnosti na identifikáciu ako zvyčajne.

POZOR: Kód QR neprekrývajte pečiatkou, inak nebude čitateľný.

Krok 5

Hotovo!

Vďaka oe fuse je teraz služba bezpečne zapísaná v šekovej knižke a kedykoľvek si ju môžete pozrieť digitálne naskenovaním QR kódu.

Bezplatne
konzultácie

Stále si nie ste istí alebo chcete vedieť viac podrobností,
než sa rozhodnete pre servis oe?

Radi vám poradíme!