Ochrana údajov

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás obzvlášť dôležitá. Vaše údaje spracúvame výlučne na základe zákonných ustanovení, najmä základného nariadenia o ochrane údajov „DSGVO“), platného zákona o ochrane údajov („DSG“) a telekomunikačného zákona („TKG“). V tomto vyhlásení o ochrane údajov Vás informujeme o najdôležitejších aspektoch spracovania údajov. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.

1. Spracovanie údajov pri návšteve našej webovej stránke

1.1 Súbory protokolov servera

Keď navštívite našu webovú stránku, poskytovateľ tejto webovej stránky automaticky zhromažďuje a ukladá informácie do takzvaných súborov protokolov servera, ktoré Váš prehliadač automaticky prenáša na náš server. Zahŕňa to Vašu IP adresu, nastavenie prehliadača a jazyka, krajinu, URL odkazov, operačný systém, poskytovateľa internetových služieb a dátum a čas. Tieto údaje sú potrebné na optimalizáciu webovej stránky z hľadiska výkonu systému, zabezpečenia kvality, používateľskej prívetivosti a poskytovania užitočných informácií o našich službách. Webový server sa nachádza v EÚ.

Tieto údaje sa nespájajú so zdrojmi osobných údajov. Vyhradzujeme si právo spätne skontrolovať tieto údaje, ak zistíme konkrétne náznaky nezákonného používania.

Toto spracovanie údajov je nevyhnutné na ochranu našich právoplatných záujmov (článok 6 ods. 1 písm. f DSGVO), konkrétne na zabezpečenie prevádzky, bezpečnosti a optimalizácie našej webovej stránky, ako aj z bezpečnostných dôvodov (napr. na vyšetrovanie prípadov zneužitia alebo podvodu).

1.2 Cookies

Naša webová stránka používa takzvané cookies. Ide o malé textové súbory, ktoré sú uložené v koncovom zariadení pomocou vyhľadávača. Nevyhnutné alebo funkčné súbory cookie nám pomáhajú technicky sprístupniť naše webové stránky, spravovať Vaše vyhlásenia o súhlase a dosiahnuť funkčnosť a zabezpečenie kvality. To zodpovedá nášmu oprávnenému záujmu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO.

Pri vstupe na našu webovú lokalitu sa zobrazí „Cookie Banner„, ktorý Vás informuje o tom, že na tejto webovej lokalite používame na určité účely súbory cookie a že pri používaní partnerských služieb z tretích krajín (napr. USA) môže existovať riziko ochrany údajov – viac informácií. Priamo pod týmito informáciami v banneri so súbormi cookie máte možnosť kliknúť na „Prijať všetky“, „Povoliť len potrebné súbory cookie“ alebo „Viac informácií“. V časti “ Viac informácií“ nájdete podrobnejšie vysvetlenie a môžete vykonať individuálny výber (s výnimkou potrebných súborov cookie). Môžete tiež všeobecne súhlasiť s používaním všetkých súborov cookie na uvedené účely. Okrem technicky nevyhnutných súborov cookie (článok 6 ods. 1 písm. f DSGVO) používame pri používaní našich online ponúk iba súbory cookie, ktoré nie sú absolútne nevyhnutné, a to na základe Vášho predchádzajúceho aktívneho, výslovného a dobrovoľného súhlasu prostredníctvom nášho cookie banneru (článok 6 ods. 1 písm. a DSGVO). Súhlas je možné kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti.

Pokiaľ Vami vykonané nastavenia alebo udelený dobrovoľný súhlas zahŕňajú aj poskytovateľov, ktorí prenášajú údaje do tretích krajín, t. j. do krajín bez rozhodnutia o primeranosti podľa článku 45 ods. 3 GDPR a bez primeraných záruk podľa článku 46 GDPR (ako sú najmä USA), Platí pre to výslovne aj Váš  súhlas podľa čl. 49 DSGVO. Existuje riziko, že takto prenášané údaje môžu byť predmetom prístupu orgánov v týchto tretích krajinách na účely kontroly a monitorovania a že proti tomu nie sú k dispozícii žiadne účinné právne prostriedky. Podľa názoru Európskeho súdneho dvora v súčasnosti neexistuje primeraná úroveň ochrany pri prenose údajov do USA (viac informácií nájdete nižšie; tiež v bode 4.).

Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby vo všeobecnosti zabránil ukladaniu súborov cookie alebo aby sa Vás zakaždým opýtal, či súhlasíte s ukladaním súborov cookie. Po nastavení súborov cookie ich môžete kedykoľvek vymazať. Ak sú súbory cookie deaktivované, funkčnosť našej webovej stránky môže byť obmedzená.

Súbory cookie používané na našej webovej stránke sú rozdelené do nasledujúcich kategórií:

  1. Nevyhnutné cookies: Nevyhnutné cookies sú absolútne nevyhnutné na správne fungovanie webovej stránky. Tieto súbory cookie anonymne zabezpečujú základné funkcie a bezpečnostné funkcie webovej stránky. Bez týchto súborov cookie nemôže webová stránka správne fungovať. Tieto cookies preto nie je možné zrušiť.
  2. Analýza: Analytické súbory cookie sa používajú na pochopenie interakcie návštevníkov s webovou stránkou. Tieto súbory cookie poskytujú informácie o metrikách, ako je počet návštevníkov, miera odskočenia, zdroj návštevnosti atď.
  3. Ostatné: Tieto súbory cookie sa analyzujú s cieľom zaradiť ich do konkrétnej kategórie.
  4. Reklama: Tieto súbory cookie sa používajú na poskytovanie relevantných reklamných a marketingových kampaní návštevníkom. Sledujú návštevníkov na rôznych webových stránkach a zhromažďujú informácie na poskytovanie reklamy na mieru.

Ak chcete zmeniť svoj výber v banneri súborov cookie, môžete tak urobiť tu: Link [borlabs-cookie type=“btn-cookie-preference“ title=“Zmena výberu súborov cookie“ element=“link“ /]

1.2.1 Google Analytics

Naša webová stránka využíva funkcie služby webovej analýzy Google Analytics, Contract Administration Department Google Ireland Ltd, Gordon House Barrow Street Dublin 4, Írsko („Google“). Na to slúžia súbory cookie, ktoré umožňujú analýzu používania webovej stránky jej používateľmi. Upozorňujeme, že pri používaní tejto služby môže dôjsť k prenosu údajov do tretej krajiny, najmä do USA, alebo tento prenos nie je možné vylúčiť. Vaše údaje sa spracúvajú len na základe vášho predchádzajúceho aktívneho, výslovného a dobrovoľného súhlasu (článok 6 ods. 1 písm. a DSGVO; článok 49 DSGVO). Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Zhromažďovaniu údajov môžete zabrániť aj stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii na tomto odkaze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Keď je aktivovaná funkcia analýzy, zhromažďujú sa okrem iného tieto údaje: navštívené stránky („vaša cesta kliknutia“), dosiahnutie cieľov webovej stránky (konverzie, napr. registrácia newslettera), Vaše užívateľské správanie (napr. kliknutia, trvanie návštevy, miera odmietnutia, Vaša približná poloha (región); Vaša IP adresa (v skrátenej forme); technické informácie o Vašom prehliadači a koncových zariadeniach; Váš poskytovateľ internetu; URL odkazu („údaje analýzy“).

Tieto informácie sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google a ukladajú sa tam. Na tento účel sme so spoločnosťou Google uzavreli zmluvu o poverení spracovaním údajov v súlade s článkom 28 DSGVO. Google bude v našom mene používať tieto informácie na účely vyhodnocovania Vášho používania webovej lokality, zostavovania správ o aktivitách na webovej stránke a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s aktivitami na webovej stránke a používaním internetu. Podľa spoločnosti Google sa IP adresa prenášaná Vaším prehliadačom nespája s inými údajmi spoločnosti Google.

Google Analytics používame len s povolenou anonymizáciou IP pridaním kódu „anonymizeIP“ na túto webovú stránku. To zaručuje maskovanie Vašej IP adresy, takže všetky údaje sú zhromažďované anonymne. Len vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa prenesie na server spoločnosti Google a tam sa skráti. Presné informácie o tom, kde sa nachádzajú dátové centrá spoločnosti Google, nájdete tu: https://www.google.com/about/datacenters/locations/.

Údaje z analýzy sa vymažú okamžite po uplynutí nami stanoveného obdobia uchovávania. Google Analytics nám poskytuje tieto možnosti obdobia uchovávania: 14 mesiacov, 26 mesiacov, 38 mesiacov, nevymazávať automaticky. Kedykoľvek nás môžete požiadať o aktuálnu dobu uchovávania údajov, ktorú sme stanovili.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google (vrátane informácií o používaní údajov, nastaveniach a možnostiach námietky) nájdete tu: https://policies.google.com/privacy.

Viac informácií o podmienkach spracovania údajov pre produkty Google a štandardných zmluvných doložkách pre prenosy údajov do tretích krajín nájdete tu: https://business.safety.google/adsprocessorterms/

1.2.2 Google Maps

Služba Google Maps je integrovaná na našich webových stránkach s cieľom lepšie zobrazovať geografické informácie o lokalitách pre používateľov. Poskytovateľom tejto služby je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“). Upozorňujeme, že pri používaní tejto služby môže dôjsť k prenosu údajov do tretej krajiny, najmä do USA, alebo ho nemožno vylúčiť. Google Maps je online mapová služba, ktorá umožňuje čitateľnosť geografických informácií pre používateľa prostredníctvom koncového zariadenia. Okrem iného sa na našej webovej stránke zobrazujú pokyny alebo sa do nej integrujú časti mapy. Keď spustíte Google Maps, Váš prehliadač nadviaže spojenie so servermi Google. To umožňuje Google zistiť, že naša webová lokalita bola navštívená prostredníctvom vašej IP adresy. Používanie služby Mapy Google umožňuje spoločnosti Google zhromažďovať a spracovávať údaje o používaní tejto služby. Okrem Vašej IP adresy spracováva Google Maps aj vyhľadávané výrazy a súradnice zemepisnej šírky a dĺžky.

Ak použijete funkciu plánovania trasy v Google Maps, uloží sa aj zadaná počiatočná adresa. Toto spracovanie údajov sa vykonáva výlučne prostredníctvom Vášho dobrovoľného používania Google Maps a nepodlieha našej sfére vplyvu.

Pri spustení tejto služby je (aktuálne) nastavený súbor cookie „NID“. Google Maps v súčasnosti neponúka možnosť prevádzkovať túto službu bez tohto súboru cookie. Súbor cookie NID obsahuje informácie o Vašom používateľskom správaní, ktoré spoločnosť Google používa na optimalizáciu svojich vlastných služieb a na poskytovanie individuálnej, prispôsobenej reklamy. Google anonymizuje údaje v protokoloch servera tak, že po 9, resp. 18 mesiacoch odstráni časť IP adresy a informácie o súboroch cookie.

Viac informácií o súboroch cookie od spoločnosti Google nájdete tu: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de

Zásady ochrany osobných údajov Googlu (vrátane informácií o používaní údajov, nastaveniach a možnostiach námietky) nájdete tu: https://policies.google.com/privacy.

Informácie o podmienkach spracovania údajov pre produkty od spoločnosti Google a štandardné zmluvné doložky pre prenos údajov do tretích krajín nájdete tu: https://business.safety.google/adsprocessorterms/

Informácie o umiestnení dátových centier Googlu nájdete tu: https://www.google.com/about/datacenters/locations/.

1.2.3 Microsoft Clarity

Na našej webovej stránke používame službu Microsoft Clarity na štatistické vyhodnocovanie používania našej webovej stránky. Poskytovateľom služby Microsoft Clarity je spoločnosť Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 USA („Microsoft“). Upozorňujeme, že pri používaní tejto služby môže dôjsť k prenosu údajov do tretej krajiny, najmä do USA, alebo to nemožno vylúčiť.

Microsoft Clarity používa súbory cookie, ktoré umožňujú analýzu používania nášho webu, ako aj takzvaný sledovací kód, ktorý sa spustí pri vyvolaní tejto služby. Zozbierané informácie, ako napríklad Vaša IP adresa, poloha, čas alebo frekvencia návštev našej webovej stránky, sa prenášajú do spoločnosti Microsoft a tam sa ukladajú. Podľa informácií od spoločnosti Microsoft sa môžu používať aj na reklamné účely a iné služby súvisiace s používaním našej webovej stránky a používaním internetu. Používame Microsoft Clarity s tzv. anonymizačnou funkciou. Prostredníctvom tejto funkcie spoločnosť Microsoft už skracuje IP adresu v rámci EÚ alebo EHP.

Vaše údaje sa spracúvajú len na základe Vášho predchádzajúceho aktívneho, výslovného a dobrovoľného súhlasu (článok 6 ods. 1 písm. a DSGVO; článok 49 DSGVO). Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti.

Oznámenie Microsoftu o ochrane osobných údajov a ďalšie informácie nájdete tu: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

1.2.4 Vimeo

Na našej webovej stránke používame službu spoločnosti vimeo.com, Inc., 555 West 18th street, New York, New York 10011, USA („vimeo“). Upozorňujeme, že pri používaní tejto služby môže dôjsť k prenosu údajov do tretej krajiny, najmä do USA, alebo ho nemožno vylúčiť.

Prostredníctvom služby vimeo si môžete pozrieť video materiál priamo na našej webovej stránke. Určité údaje môžu byť v tomto procese od Vás prenesené do spoločnosti Vimeo. Keď pristupujete na našu webovú stránku s vloženým videom vimeo, Váš prehliadač sa pripojí k serverom vimeo. Počítačové systémy, servery a databázy spoločnosti vimeo sa nachádzajú v Spojených štátoch a iných krajinách.

Vaše údaje sa spracúvajú len na základe Vášho predchádzajúceho aktívneho, výslovného a dobrovoľného súhlasu (článok 6 ods. 1 písm. a DSGVO; článok 49 DSGVO). Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti.

Vimeo zhromažďuje údaje bez ohľadu na to, či máte alebo nemáte účet vimeo. Patrí medzi ne Vaša IP adresa, technické údaje o type prehliadača, operačný systém alebo základné informácie o zariadení, navštívená webová stránka alebo vyhľadávacia požiadavka, ktorú ste zadali pred príchodom na stránku, a Vaše aktivity. Spoločnosť Vimeo môže túto činnosť sledovať pomocou súborov cookie a podobných technológií.

Ak ste prihlásení do služby vimeo ako registrovaný člen, môžu sa zhromažďovať ďalšie údaje alebo môžu byť prepojené s Vaším účtom vimeo. Toto spracovanie je ovplyvnené nastavením súborov cookie vo Vašom prehliadači. Ak tomu chcete zabrániť, musíte sa počas návštevy nášho webu odhlásiť z aplikácie vimeo alebo upraviť nastavenia súborov cookie.

Viac informácií o štandardných zmluvných doložkách spoločnosti vimeo v súvislosti s prenosmi do tretích krajín nájdete tu: https://vimeo.com/privacy#international_data_transfers_and_certain_user_rights .

Viac informácií o používaní súborov cookie spoločnosťou vimeo nájdete tu: https://vimeo.com/cookie_policy?tid=331645701676

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Vimeo nájdete tu: https://vimeo.com/privacy#international_data_transfers_and_certain_user_rights

1.2.5 YouTube

Naša webová stránka používa na vkladanie videí službu „Youtube“. Poskytovateľom tejto služby jeGoogle Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (“Youtube”). Google prevádzkuje servery po celom svete. Upozorňujeme, že pri používaní tejto služby môže dôjsť k prenosu údajov do tretej krajiny, najmä do USA, alebo ho nemožno vylúčiť.

Na našej webovej stránke integrujeme videá Youtube len v takzvanom „rozšírenom režime ochrany údajov“. Ak pri prístupe na stránku povolíte iba funkčné súbory cookie, tieto videá budú zablokované. Tým sa zabráni nastaveniu súborov cookie služby Youtube, kým nekliknete na tlačidlo prehrávania. Kliknutím na tlačidlo súhlasíte s tým, aby spoločnosť Youtube nastavila na koncovom zariadení, ktoré používate, súbory cookie, ktoré sa môžu použiť aj na analýzu správania používateľov na účely prieskumu trhu a marketingu. Hneď po spustení videa Youtube sa vytvorí spojenie so servermi Youtube. Vďaka tomu spoločnosť Youtube vie, ktoré z našich stránok ste navštívili. Ak ste prihlásení do svojho konta Youtube, umožňujete Youtube priradiť Vaše správanie pri surfovaní priamo k Vášmu osobnému profilu. Tomu môžete zabrániť odhlásením sa z konta. Aj keď nie ste prihlásení do svojho konta YouTube, služba YouTube optimalizuje svoje odporúčania na základe videí, ktoré sledujete v príslušnom zariadení. Históriu môžete zo zariadenia vymazať alebo pozastaviť. Ďalšie informácie o nastaveniach ochrany súkromia na svojom konte Youtube nájdete tu: https://support.google.com/youtube/topic/9257518?hl=de&ref_topic=9257107.

Ďalšie podrobnosti o používaní súborov cookie spoločnosťou Youtube nájdete v Zásadách používania súborov cookie spoločnosti Google na adrese https://policies.google.com/technologies/types?hl=de.

1.2.6 Meta Business Tools

Naša webová stránka používa obchodné nástroje spoločnosti Meta (predtým: Facebook) na účely analýzy, optimalizácie a hospodárneho fungovania online ponuky. Túto službu poskytuje spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited (predtým: Facebook Ireland Limited), 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko („Meta“). Upozorňujeme, že pri používaní tejto služby môže dôjsť k prenosu údajov do tretej krajiny, najmä do USA, alebo ho nemožno vylúčiť.

Prehľad rôznych meta produktov nájdete tu:https://www.facebook.com/help/1561485474074139?ref=cookies.

Na našej webovej stránke je zapnutá služba Meta Pixel, ktorá umožňuje určiť návštevníkov našej webovej stránky ako cieľovú skupinu pre zobrazovanie reklamy (tzv. „Facebook Ads“). To znamená, že nami umiestnené reklamy na Facebooku sa môžu zobrazovať len používateľom Facebooku, ktorí zároveň prejavili záujem o našu online ponuku alebo majú určité charakteristiky (napr. záujem o určité témy alebo produkty určený na základe navštívených webových stránok). Týmto spôsobom zabezpečujeme, aby naše reklamy na Facebooku zodpovedali potenciálnemu záujmu používateľov a nemali obťažujúci účinok. Pomocou takzvanej „Conversion“ môžeme sledovať účinnosť reklám na Facebooku na štatistické účely a prieskum trhu tým, že zistíme, či boli používatelia po kliknutí na reklamu na Facebooku presmerovaní na našu webovú stránku.

Vaše činnosti sú uložené v jednom alebo viacerých súboroch cookie. Tieto súbory cookie umožňujú spoločnosti Meta porovnať Vaše používateľské údaje (napríklad IP adresu, ID používateľa) s údajmi Vášho konta na Facebooku. Zozbierané údaje sú anonymné, nie sú pre nás viditeľné a môžu byť použité len na reklamné účely. Prepojeniu s kontom Facebook môžete zabrániť tak, že sa pred vykonaním akejkoľvek akcie odhlásite. Tu môžete upraviť nastavenia svojho konta na Facebooku: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Ďalšie informácie o súboroch cookie a iných technológiách ukladania nájdete tu: https://de-de.facebook.com/policies/cookies/

Spracovanie Vašich údajov je založené na Vašom súhlase v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a DSGVO. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti.

Viac informácií o produktoch Meta, ďalších nástrojoch a informáciách, najmä tiež o uplatňovaní práv subjektu údajov voči spoločnosti Meta, nájdete v Zásadách používania údajov spoločnosti Facebook: https://de-de.facebook.com/policy.php.

2. spracovanie údajov pri vyjednávaní o zmluvách a riadení zmlúv

2.1 Vaša žiadosť o kontakt

Ak nás kontaktujete e-mailom, telefonicky, faxom, poštou alebo prostredníctvom nášho formulára, vami poskytnuté osobné údaje (napr. meno, kontaktná adresa, e-mailová adresa, číslo mobilného telefónu) budú uložené na účely spracovania otázky a v prípade ďalších otázok. Spracovanie je založené na základe Vášho súhlasu (článok 6 ods. 1 písm. a) DSGVO) alebo na účely plnenia (pred)zmluvných opatrení (článok 6 ods. 1 písm. b) DSGVO).

2.2 Registrácia a riadenie zmlúv

Registrácia Vášho používateľského účtu a priebežná správa Vášho používateľského účtu sú základnými požiadavkami pre ďalšie poskytovanie našich služieb alebo pre samotné plnenie zmluvy. Potom sa považujete za „overeného“ používateľa našej webovej stránky. Aby sme Vám mohli ponúknuť naše služby, je preto potrebné spracovať nasledujúce údaje:

ÚČELÚDAJOV

Meno a priezvisko

zmluvnej strany/podnikateľa

Identifikácia zmluvného partnera;

Údaje z dielne

(adresa spoločnosti, telefón, e-mailová adresa, UID; nepovinné: koncepčný partner)

Kontaktovanie; fakturácia;
Oficiálny preukaz totožnostizmluvnej strany s fotografiou;
Živnostenské oprávnenieOverenie živnostenského oprávnenia zmluvnej strany
Bankové alebo platobné údajeSpracovanie platobnej transakcie; plnenie všetkých platobných povinností;

Ako možnosť platby si môžete vybrať medzi službami Stripe alebo PayPal (podrobnosti nájdete nižšie). Ak nesúhlasíte s použitím niektorej z týchto platobných služieb, nebudeme môcť splniť zmluvu prostredníctvom webovej stránky – v prípade potreby nás kontaktujte a nezáväzne prediskutujte alternatívne možnosti platby. Základ pre vyššie uvedené spracovanie údajov vyplýva z článku 6 ods. 1 písm. b DSGVO, pretože je nevyhnutné na uzavretie zmluvy s Vami (Vašou spoločnosťou). Bez týchto údajov s nami nemožno uzavrieť žiadnu zmluvu. Naše služby ponúkame len spoločnostiam s platným živnostenským oprávnením.

Na spracovanie údajov v rámci našej poskytovania služieb v rámci zmluvy o poskytovaní služieb s vami (alebo vašou spoločnosťou) (skutočné „plnenie zmluvy“), nájdete v samostatnej Zmluva o spracovaní údajov na zákazku a naša Zmluva o poskytovaní služieb.

2.3 Proces platby cez Paypal

Komponenty PayPal sú integrované v oblasti pre overených používateľov na našej webovej stránke. PayPal je online platobná služba poskytovaná spoločnosťou PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg („PayPal“).

Pomocou tejto služby je možné spracovať platby prostredníctvom účtov PayPal, ktoré predstavujú virtuálne súkromné alebo firemné účty. Okrem toho spoločnosť PayPal ponúka možnosť spracovania virtuálnych platieb prostredníctvom kreditných kariet, ak používateľ nemá účet PayPal. Účet PayPal je namiesto čísla účtu prepojený s e-mailovou adresou. PayPal vykonáva alebo prijíma online platby tretím stranám. PayPal ponúka aj funkcie úschovy alebo služby ochrany kupujúceho. Na splnenie týchto služieb sa používajú súbory cookie, Beacons alebo podobné technológie. Viac informácií nájdete tu: https://www.paypal.com/AT/webapps/mpp/ua/cookie-full.

Ak je v našom internetovom obchode ako spôsob platby vybraná možnosť „PayPal“, údaje budú odoslané spoločnosti PayPal. Sú to: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, IP adresa, telefónne číslo, číslo mobilného telefónu alebo podobné údaje. Podrobnosti o spracovaných údajoch a zásady ochrany osobných údajov spoločnosti PayPal nájdete tu: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full. Výberom spôsobu platby súhlasíte s prenosom potrebných osobných údajov. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti.

Upozorňujeme, že pri používaní tejto služby nemožno vylúčiť prenos údajov do tretej krajiny, najmä do USA. PayPal si v rámci svojich zásad ochrany osobných údajov vyhradzuje právo zdieľať osobné údaje s členmi skupiny spoločností PayPal, okrem iného s cieľom poskytovať služby, ktoré ste si vyžiadali alebo schválili, riadiť riziká, pomáhať pri odhaľovaní a prevencii potenciálne nezákonnej a podvodnej činnosti alebo iných porušení zásad alebo dohôd PayPal a riadiť dostupnosť a prepojenie produktov a služieb PayPal a komunikácie.

2.4 Proces platby cez Stripe

Oblasť overeného používateľa na našej webovej stránke integruje komponenty spoločnosti Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, D02 H210, Írsko („Stripe“). Tieto komponenty zahŕňajú produkty a služby súvisiace s elektronickými platobnými transakciami. Viac informácií o súboroch cookie a podobných technológiách nájdete tu: https://stripe.com/cookies-policy/legal.

Ak si v našom e-shope vyberiete spôsob platby okamžitý prenos alebo kreditnú kartu, súhlasíte s prenosom osobných údajov. To znamená, že v rámci spracovania platieb sa spracúvajú najmä údaje, ako sú čísla kreditných kariet a údaje o účtoch. V súlade s predpismi PCI-DSS sa údaje ukladajú výlučne v zašifrovanej forme v databázach spoločnosti Stripe.

Upozorňujeme, že pri používaní tejto služby nemožno vylúčiť prenos údajov do tretej krajiny, najmä do USA. Stripe si podľa svojich zásad ochrany osobných údajov vyhradzuje právo zdieľať osobné údaje s inými spoločnosťami pridruženými k spoločnosti Stripe alebo ukladať či spracovávať osobné údaje v ktorejkoľvek krajine, v ktorej podnikajú. Aktuálne zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Stripe nájdete tu:https://stripe.com/at/privacy.

2.5 Novinky

Ako overený zákazník máte možnosť prihlásiť sa na odber našich noviniek prostredníctvom našej webovej stránky. Na tento účel spracúvame Vašu e-mailovú adresu, Vaše meno a Vaše vyhlásenie, že súhlasíte so zasielaním noviniek. Po registrácii na odber noviniek Vám zašleme potvrdzujúci e-mail s odkazom na potvrdenie registrácie.

Naša webová stránka využíva služby poskytovateľa Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126m 10179 Berlín, Nemecko, na zasielanie noviniek (“Sendinblue”). Na tento účel sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávok so spoločnosťou Sendinblue. Sendinblue je certifikovaným partnerom Certified Senders Alliance. Služba Sendinblue okrem iného organizuje a analyzuje zasielanie informačných bulletinov a umožňuje zistiť, či bola správa s informačným bulletinom otvorená, na ktoré odkazy bolo kliknuté alebo či bol informačný bulletin nedoručiteľný. Sendinblue na tento účel spracúva údaje, ako je čas a dátum Vášho odberu noviniek, Vaša e-mailová adresa alebo Vaša IP adresa. Spracovať sa dajú aj údaje, ako napríklad správanie pri kliknutí. Údaje sú uložené (podľa objednávky) na serveroch Sendinblue v Nemecku. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Sendinblue nájdete tu: https://de.sendinblue.com/legal/privacypolicy/. Konkrétne informácie pre prijímateľov noviniek nájdete tu: https://de.sendinblue.com/informationen-newsletter-empfaenger/.

Spracovanie Vašich údajov na účely zasielania noviniek je založené na Vašom súhlase (článok 6 ods. 1 písm. a) DSGVO). Ak nechcete, aby spoločnosť Sendinblue analyzovala Vaše údaje, musíte sa odhlásiť z odberu noviniek. Odber noviniek môžete kedykoľvek zrušiť alebo odvolať bez udania dôvodu (na konci každého newslettera alebo kontaktovaním nás) s účinnosťou do budúcnosti.

3. obdobie skladovania

Vaše údaje budeme uchovávať len tak dlho, ako je to potrebné na účely, na ktoré sme ich zhromaždili:

Súbory denníka servera sa vymažú krátko po splnení účelu, zvyčajne po niekoľkých dňoch, pokiaľ nie je potrebné ďalšie uchovávanie na účely dokazovania. V opačnom prípade sa údaje uchovávajú až do konečného vyriešenia incidentu. Údaje z Vašej žiadosti o kontakt uložíme na obdobie šiestich mesiacov po zodpovedaní žiadosti, aby sme mohli odpovedať na prípadné ďalšie otázky. Z daňových a obchodnoprávnych dôvodov uchovávame údaje súvisiace s plnením zmluvy spravidla sedem rokov po splnení zmluvy. V prípade ukončenia zmluvy sa zmluvne vyčlenené údaje obmedzia na rozsah (z hľadiska času a obsahu), ktorý je priamo potrebný na uplatnenie prípadných následných nárokov vyplývajúcich z ukončenia zmluvy (približne 10 rokov podľa § 13 PHG) po zvážení záujmov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) DSGVO. Údaje, ktoré už nie sú bezprostredne potrebné, sa okamžite vymažú. Ak sa nákupná transakcia zruší, údaje o transakcii (zrušení), ktoré sme v tejto súvislosti uložili, sa okamžite vymažú.

Ak ste sa zaregistrovali na odber noviniek, Vaše údaje budeme uchovávať v súvislosti so zasielaním noviniek, maximálne však tri roky. V prípade, že sa odhlásite z odberu našich noviniek, tieto údaje okamžite vymažeme.

4. prenos údajov tretím stranám

Na splnenie vyššie uvedených účelov, najmä aby sme Vám mohli ponúknuť funkčnú a kvalitnú internetovú prezentáciu (článok 6 ods. 1 písm. f DSGVO), aby sme mohli efektívne spravovať kontakty a zmluvy alebo plniť zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b DSGVO), alebo aby sme mohli zasielať novinky na základe želania zákazníka (článok 6 ods. 1 písm. a DSGVO), ale aj na splnenie úradných/právne vynútiteľných požiadaviek (čl. 6 ods. 1 písm. e DSGVO) alebo na základe Vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a DSGVO) môže byť v jednotlivých prípadoch nevyhnutné, aby sme Vaše údaje poskytli nasledujúcim príjemcom alebo kategóriám príjemcov:

V súvislosti s vyššie uvedeným spracovaním údajov sa Vaše údaje môžu prenášať príjemcom mimo Európskej únie (tzv. „správcom údajov“). Tretie štáty). Vaše osobné údaje prenášame len (i) v štátoch, o ktorých Komisia EÚ rozhodla, že poskytujú primeranú úroveň ochrany údajov, alebo (ii) ak podnikneme kroky na zabezpečenie toho, aby príslušný príjemca poskytol primeranú úroveň ochrany (najmä uzatvorením štandardných doložiek o ochrane údajov).

Upozornenie: Rozsudkom európskeho súdneho dvora zo 16.7.2020 (C-311/18) bol US-Privacy Shield vyhlásený za neplatný. Ochrana údajov v USA sa nepovažuje za rovnocennú s ochranou údajov v EÚ. Pre vás ako používateľa znamenajú rozsiahle právomoci spravodajských služieb USA a právna situácia v USA osobitné riziká neobmedzených opatrení dohľadu, nedostatok právnych prostriedkov nápravy pre dotknuté osoby a nedostatok prekážok proporcionality (pozri: Článok 702 zákona o dohľade nad zahraničným spravodajstvom – FISA; prezidentská smernica 28 – PPD-28).

Nedávno vypracovaný návrh Európskej komisie Štandardné zmluvné doložky EÚ (2021/914 od 4. júna 2021) sú stále platné, ale – po posúdení možností prístupu orgánov USA musia sa  prijmú ďalšie opatreniaAk poskytovatelia služieb v USA ponúkajú túto možnosť, rozhodli sme sa spracúvať údaje na serveroch v EÚ. Tým by sa malo zabezpečiť, aby orgány USA nemali prístup k údajom v EÚ. Snažíme sa tiež uzatvárať vyššie uvedené štandardné zmluvy s dodávateľmi z USA a požadovať dodatočné záruky.

Ak je to možné, pred použitím nástrojov USA Vás požiadame o súhlas a vopred Vás transparentne informujeme o tom, ako služba funguje. Príslušné sekcie nájdete aj v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

5. Vaše práva dotknutej osoby

V zásade máte právo na informácie, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, prenosnosť údajov, odvolanie a námietku (článok 15 a nasl. DSGVO). Ak sa domnievate, že spracovanie Vašich údajov je v rozpore so zákonom o ochrane údajov alebo boli inak porušené Vaše práva na ochranu údajov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať alebo podať sťažnosť dozornému orgánu. V Rakúsku je to úrad na ochranu údajov, Barichgasse 40-42, 1030 Wien; Tel: +43 1 52 152 -0; dsb@dsb.gv.at.

Upozornenie: Ak spracúvame Vaše údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas odvolať, čím nie je dotknutá zákonnosť doteraz vykonaného spracúvania údajov (článok 7 ods. 3 DSGVO). Neposkytnutie údajov môže mať za následok, že uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služieb alebo ďalšie plnenie zmluvy zo strany spoločnosti OE Service GmbH nebude možné.

Ak máte akékoľvek otázky alebo chcete uplatniť svoje práva na ochranu údajov, kontaktujte nás na tejto adrese:

OE Service GmbH
Dr. Franz-Palla-Gasse 21
A-9020 Klagenfurt

Mobil: +43 (0) 660 4419 993
office@oeservice.eu