Viac ako 4000 dielní v Rakúsku, Nemecku, Belgicku, Luxembursku, Taliansku a Švajčiarsku už využívajú služby online platformy oe. Teraz ten automobilový technologický startup rozširuje svoju spoluprácu so spoločnosťou Hella Gutmann Solutions (HGS) a preberá aj služby pre škandinávskych zákazníkov nemeckého špecialistu na diagnostiku. 

Úspešný štart na škandinávskom trhu

oe service a Hella Gutmann úspešne spolupracujú na trhu DACH už viac ako 2 roky. S macsDIA ponúka spoločnosť HGS dielňam digitálneho servisného asistenta do vrecka bundy. Získajú tak priamy prístup k digitálnym inšpekčným plánom, príručkám a údajom v súlade s OE, k fotodokumentácii alebo videodokumentácii a k modernej komunikácii so zákazníkom. oe service podporuje dielne v prístupe k digitálnej služobnej knižke pomocou svojej online platformy oe service. Tím preberá registráciu na všetkých portáloch výrobcov, správu údajov používateľov, ako aj realizáciu pôvodných záznamov u výrobcu. Vďaka službe oe service môžu dielne, ktoré používajú macsDIA od spoločnosti Hella Gutmann, tiež veľmi rýchlo a jednoducho zaviesť digitálny vstup do servisu.

Teraz sa obidvaja partneri rozhodli rozšíriť strategickú spoluprácu na štyri škandinávske krajiny (Dánsko, Švédsko, Nórsko a Fínsko).

Prvých 400 škandinávskych používateľov už bolo zaregistrovaných

Už koncom roka 2021 padlo rozhodnutie rozšíriť spoluprácu na medzinárodnej úrovni. Prvých 400 používateľov je už zaregistrovaných. „V posledných mesiacoch sme vykonali veľa prípravných prác. Zatiaľ bola naša služba dostupná len v nemčine. Pre úspešný štart na škandinávskom trhu bolo potrebné prispôsobiť všetky procesy a údaje. Bolo to veľa práce, ktorú môj tím a náš partner odviedli na výbornú.“, hovorí zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti oe service, Janos Juvan.

Lars Thomsen, výkonný riaditeľ spoločnosti Hella Gutmann Solutions, sa tiež teší z rozšírenia spolupráce: „Spolupráca medzi spoločnosťami HGS a oe service zabezpečuje prostredníctvom záznamov v digitálnych servisných knižkách ďalšie rozšírenie digitálneho servisného toku v servisoch. Pre spoločnosť HGS znamená strategická spolupráca plus pre škálovateľnosť nášho digitálneho produktu macsDIA, o ktorý je veľký záujem. Sami by sme neboli schopní poskytovať služby, ako sú zápisy do servisných kníh oe, v takomto rastúcom rozsahu. Spolupráca s OE Service je teda veľmi dobrá konštelácia pre ďalšie rozširovanie macsDIA.“