Ochrana osobních údajů

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás obzvláště důležitým aspektem. Údaje zpracováváme pouze na základě zákonných ustanovení, zejména základního nařízení o ochraně osobních údajů „DSGVO“), platného zákona o ochraně osobních údajů („DSG“) a zákona o telekomunikacích („TKG“). V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů Vás informujeme o nejdůležitějších aspektech zpracování údajů. V případě jakýchkoli dotazů se na nás můžete kdykoli obrátit.

1. Zpracování údajů při návštěvě našich webových stránek

1.1 Server Log-Files

Při návštěvě našich webových stránek provozovatel těchto webových stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tak zvaných „Server-Log-Files“, které Váš browser automaticky přenáší na náš server. Jedná se o vaši IP adresu, nastavení prohlížeče a jazyka, zemi, odkazující URL, operační systém, provozovatele internetových služeb, datum a čas. Tyto údaje jsou nezbytné pro zajištění optimalizace webových stránek z hlediska výkonu a kvality systému, uživatelské přívětivosti a poskytování užitečných informací o našich službách. Webový server je v EU.

Tyto údaje se neslučují se záznamy osobních údajů. Pokud zjistíme konkrétní náznaky nezákonného použití, vyhrazujeme si právo tyto údaje zpětně zkontrolovat.

Zpracování těchto údajů je nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO), konkrétně pro zajištění provozu, bezpečnosti a optimalizace našich webových stránek a z bezpečnostních důvodů (např. pro vyšetřování případů zneužití nebo podvodů).

1.2 Cookies

Naše webové stránky používají takzvané cookies. Jedná se o malé textové soubory, které se prostřednictvím prohlížeče vytvářejí a ukládají do Vašeho počítače. Nezbytné nebo účelové cookies nám pomáhají technicky umožnit naše webové stránky, spravovat Vaše prohlášení o souhlasu a dosáhnout zabezpečení funkce a kvality. Odpovídá to našemu oprávněnému zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.

Při návštěvě našich webových stránek se zobrazí “ cookie odkaz„, které Vás informuje o tom, že na těchto webových stránkách používáme pro určité účely cookies a že při používání partnerských služeb ze třetích zemí (např. USA) může dojít k ohrožení ochrany osobních údajů – viz „Více informací“. Přímo pod těmito informacemi v odkazu s informacemi o souborech cookie máte možnost kliknout na „Přijmout všechny“, „Povolit pouze nezbytné soubory cookie“ nebo „Další informace“. V části „Další informace“ najdete podrobnější vysvětlení a můžete provést individuální výběr (s výjimkou nezbytných cookies). Můžete také souhlasit s používáním všech cookie souborů pro uvedené účely. Kromě technicky nezbytných cookies (čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO) používáme při využívání našich online nabídek pouze cookies, které nejsou nezbytně nutné, a to na základě Vašeho předchozího aktivního, explicitního a dobrovolného souhlasu prostřednictvím našeho odkazu s cookies (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO). Souhlas je možné kdykoli odvolat s účinkem pro budoucnost.

Pokud Vámi zvolené nastavení nebo dobrovolně udělený souhlas zahrnuje i provozovatele, kteří předávají údaje do třetích zemí, tj. do zemí bez rozhodnutí o odpovídající ochraně podle čl. 45 odst. 3 DSGVO a bez vhodných záruk podle čl. 46 DSGVO (jako jsou zejména USA), vztahuje se Váš souhlas  podle čl. 49 DSGVO výslovně i na tyto země. Hrozí riziko, že k Vašim údajům předaným tímto způsobem mohou mít přístup orgány třetích zemí za účelem kontroly a monitorování a že proti tomu nejsou k dispozici žádné účinné právní prostředky. Podle stanoviska Evropského soudního dvora v současné době neexistuje odpovídající míra ochrany při předávání údajů do USA (podrobněji viz níže; také v bodě 4.).

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby obecně bránil ukládání souborů cookie nebo aby se vás pokaždé zeptal, zda souhlasíte s nastavením cookies. Po nastavení souborů cookie je můžete kdykoli vymazat. Pokud dojde k deaktivaci souborů cookie, může dojít k omezení funkce našich webových stránek.

Na našich webových stránkách se používají soubory cookie, které se dělí do následujících kategorií:

  1. Nezbytné cookies: Nezbytné cookies jsou naprosto nezbytné pro řádné provozování webové stránky. Tyto cookies zajišťují anonymně základní funkce a bezpečnostní prvky webových stránek. Bez těchto cookies webová stránka nemůže řádně fungovat. Tyto cookies proto nelze odstranit.
  2. Analytics: Analytické cookies se používají k zjištění, jak návštěvníci s webovými stránkami interagují. Diese Cookies liefern Informationen zu Metriken wie Besucherzahl, Absprungrate, Verkehrsquelle usw.
  3. Další: Tyto soubory cookie jsou předmětem analýzy za účelem jejich přidělení do konkrétní kategorie.
  4. Reklama:Tyto cookies se používají k tomu, aby návštěvníkům poskytovaly relevantní reklamní a marketingové kampaně. Umožňují sledovat návštěvníky na různých webových stránkách a shromažďovat informace pro poskytování přizpůsobené reklamy.

Pokud chcete změnit nastavení v cookie odkazu ,můžete to provést zde: Link [borlabs-cookie type=“btn-cookie-preference“ title=“Změna výběru cookies“ element=“link“ /]

1.2.1 Google Analytics

Naše webová stránka využívá funkce služby webové analýzy Google Analytics, Contract Administration Department Google Ireland Ltd, Gordon House Barrow Street Dublin 4, Irsko („Google“). K tomu se používají cookies, které umožňují analýzu používání webových stránek uživateli. Vezměte prosím na vědomí, že při používání této služby může dojít k přenosu údajů do třetí země, zejména do USA, což nelze vyloučit. Vaše údaje budou zpracovávány pouze na základě vašeho předchozího aktivního, explicitního a dobrovolného souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO; čl. 49 DSGVO). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností pro budoucnost. Shromažování dat můžete zabránit také stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím linkem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Při aktivování analýzy se shromažďují mimo jiné následující údaje: navštívené stránky („vaše kliknutí“), dosažení cílů webové stránky (konverze, např. přihlášení k odběru newsletteru), Vaše uživatelské chování (např. kliknutí, doba trvání návštěvy, míra odmítnutí, Vaše přibližná poloha (kraj); Vaše IP adresa (ve zkrácené podobě); technické informace o Vašem prohlížeči a koncových zařízeních; Váš poskytovatel internetu; URL odkazu („analytické údaje“).

Obvykle se tyto informace přenášejí na server společnosti Google a ukládají se tam. Za tímto účelem jsme se společností Google uzavřeli smlouvu o zpracování údajů na zakázku v souladu s článkem 28 DSGVO. Z našeho pověření bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocování Vašeho používání webových stránek, vytváření hlášení o aktivitách na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitami na webových stránkách a používáním internetu. Podle společnosti Google se IP adresa, kterou Váš prohlížeč přenáší, nespojuje s ostatními údaji společnosti Google.

Používáme pouze službu Google Analytics s povolenou anonymizací IP přidáním kódu „anonymizeIP“. Tím je zaručeno skrytí Vaší IP adresy, aby všechny údaje byly shromažďovány anonymně. Jen ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google a tam zkrácena. Kde přesně se nacházejí datová centra společnosti Google, se dočtete zde: https://www.google.com/about/datacenters/locations/.

Analytické údaje se vymažou ihned po uplynutí námi stanovené doby uchovávání. Google Analytics nám nabízí následující možnosti doby uchovávání: 14 měsíců, 26 měsíců, 38 měsíců, nemazat automaticky. Můžete nás kdykoli požádat o aktuální dobu uchovávání, kterou jsme stanovili.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google (včetně informací o používání dat, nastavení a možnostech námitek) najdete zde: https://policies.google.com/privacy.

Další informace o podmínkách zpracování osobních údajů u produktů Google a standardních smluvních doložkách pro předávání údajů do třetích zemí naleznete zde: https://business.safety.google/adsprocessorterms/

1.2.2 Google Maps

Na našich webových stránkách je integrována služba Google Maps, aby se uživatelům lépe zobrazovaly geografické informace o poloze. Poskytovatelem této služby je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (“Google”). Vezměte prosím na vědomí, že při používání této služby může dojít k přenosu dat do třetích zemí, zejména do USA, nebo že tento přenos není možné vyloučit. Google Maps je online mapová služba, která Vám jako uživateli prostřednictvím koncového zařízení zpřístupňuje zeměpisné informace. Na našich webových stránkách se mimo jiné zobrazují směry nebo jsou do nich integrovány mapové části. Když spustíte Google Maps, prohlížeč automaticky naváže spojení se servery společnosti Google. Google tak může zjistit, že naše webové stránky byly navštíveny z Vaší IP adresy. Používání Google Maps umožňuje společnosti Google shromažďovat a zpracovávat údaje o používání této služby. Kromě Vaší IP adresy zpracovávají Google Maps také hledané výrazy a souřadnice zeměpisné šířky a délky.

Pokud použijete funkci plánování trasy v Google Maps, uloží se také zadaná počáteční adresa. Zpracování těchto údajů probíhá výhradně na základě Vašeho dobrovolného používání Google Maps a nespadá do naší působnosti.

Při spuštění služby je (aktuálně) nastaveno cookie nastavení „NID“. Google Maps v současné době nenabízí možnost provozovat funkce bez cookies. NID cookie obsahuje informace o Vašem uživatelském chování, které Google používá k optimalizaci svých služeb a k poskytování individuální, personalizované reklamy. Google po 9, případně 18 měsících anonymizuje údaje v protokolech serverů tak, že odstraní část IP adresy a informace o cookies.

Další informace o cookies od Google naleznete zde: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google (včetně informací o používání údajů, nastavení a možnostech námitek) naleznete zde:: https://policies.google.com/privacy.

Informace o podmínkách zpracovávání údajů u produktů Google a standardních smluvních doložkách pro předávání údajů do třetích zemí naleznete zde: https://business.safety.google/adsprocessorterms/

Informace o umístění datových center Google najdete zde: https://www.google.com/about/datacenters/locations/.

1.2.3 Microsoft Clarity

Na našich webových stránkách používáme službu Microsoft Clarity pro statistické vyhodnocování využívání našich webových stránek. Poskytovatelem této služby je Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 USA (“Microsoft”). Vezměte prosím na vědomí, že při používání této služby může dojít k přenosu dat do třetích zemí, zejména do USA, nebo že tento přenos není možné vyloučit.

Microsoft Clarity používá cookies, které umožňují analýzu používání našich webových stránek, a také takzvaný trackingový kód, který se spustí při spuštění této služby. Shromážděné informace, jako je například Vaše IP adresa, poloha, čas nebo frekvence návštěv našich webových stránek, jsou přenášeny do Microsoftu a ukládány. Podle informací společnosti Microsoft mohou být tyto údaje použity také pro účely reklamy a dalších služeb souvisejících s používáním našich webových stránek a používáním internetu. Používáme Microsoft Clarity s takzvanou anonymizační funkcí. Prostřednictvím této funkce Microsoft již zkracuje IP adresu v rámci EU nebo EHP.

Vaše údaje budou zpracovávány pouze na základě vašeho předchozího aktivního, explicitního a dobrovolného souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO; čl. 49 DSGVO). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností pro budoucnost.

Oznámení Microsoftu o ochraně osobních údajů a další informace naleznete zde: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

1.2.4 Vimeo

Na našich webových stránkách využíváme služby vimeo.com, Inc., 555 West 18th street, New York, New York 10011, USA („vimeo“). Vezměte prosím na vědomí, že při používání této služby může dojít k přenosu dat do třetích zemí, zejména do USA, nebo že tento přenos není možné vyloučit.

Prostřednictvím služby vimeo je možné zobrazit videomateriál přímo na našich webových stránkách. V průběhu tohoto procesu mohou být některé z Vašich údajů předány společnosti Vimeo. Při přístupu na naše webové stránky s vloženým videem vimeo se Váš prohlížeč připojí k serverům od vimea. Počítačové systémy, servery a databáze vimea se nacházejí ve USA a dalších zemích.

Vaše údaje budou zpracovávány pouze na základě vašeho předchozího aktivního, explicitního a dobrovolného souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO; čl. 49 DSGVO). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností pro budoucnost.

Vimeo shromažďuje údaje bez ohledu na to, zda na něm máte účet. Jedná se o Vaši IP adresu, technické údaje o typu prohlížeče, operačním systému nebo základní informace o zařízení, navštívené webové stránky nebo historie vyhledávání, které jste návštivíly před návštěvou stránek, a Vaše aktivity. Vimeo tuto aktivitu může sledovat pomocí cookies a podobných technologií.

Pokud jste přihlášeni na vimeu jako registrovaný uživatel, je možné shromažďovat další údaje nebo je propojit s Vaším účtem na vimeu. Zpracování je ovlivňováno nastavením cookies ve Vašem prohlížeči. Pokud tomu chcete zabránit, je nutné se při návštěvě našich webových stránek odhlásit z vimea nebo upravit nastavení cookies.

Více informací o standardních smluvních doložkách společnosti vimeo v souvislosti s přenosem do třetích zemí naleznete zde: https://vimeo.com/privacy#international_data_transfers_and_certain_user_rights .

Další informace o používání cookies ve vimeu naleznete zde: https://vimeo.com/cookie_policy?tid=331645701676

Prohlášení o ochraně osobních údajů Vimea naleznete zde: https://vimeo.com/privacy#international_data_transfers_and_certain_user_rights

1.2.5 YouTube

Naše webové stránky používají k vložení videí „Youtube“. Provozovatelem této služby je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Youtube“). Google provozuje servery po celém světě. Vezměte prosím na vědomí, že při používání této služby může dojít k přenosu dat do třetích zemí, zejména do USA, nebo že tento přenos není možné vyloučit.

Na našich webových stránkách používáme pouze videa z Youtube v takzvaném “ rozšířeném režimu ochrany dat“. Pokud při návštěvě stránky povolíte pouze funkci cookies, budou videa blokována. To zabrání nastavení cookies Youtube, dokud nekliknete na tlačítko spuštění. Kliknutím na tlačítko souhlasíte s tím, že Youtube nastaví na koncovém zařízení, které používáte, cookies, které mohou být také použity k analýze chování uživatelů pro účely průzkumu trhu a marketingu. Jakmile spustíte video Youtube, dojde ke spojení se Youtube servery. Díky tomu Youtube ví, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na Youtube, umožňujete Youtube přiřadit Vaše chování při prohlížení přímo k Vašemu osobnímu profilu. Tomu se dá zabránit odhlášením z účtu. I když nejste přihlášeni ke svému účtu na YouTube, služba YouTube optimalizuje svá doporučení na základě videí, která sledujete na dotyčném zařízení. Historii můžete ze zařízení odstranit nebo zastavit. Další informace o nastavení osobních údajů na účtu Youtube najdete zde: https://support.google.com/youtube/topic/9257518?hl=de&ref_topic=9257107.

Další informace o používání cookies ze strany Youtube naleznete v Prohlášení o používání cookies Google na následující adrese https://policies.google.com/technologies/types?hl=de.

1.2.6 Meta Business Tools

Naše webové stránky používají obchodní zdroje společnosti Meta (dříve: Facebook) za účelem analýzy, optimalizace a ekonomického provozu online nabídek. Provozovatelem této služby je Meta Platforms Ireland Limited (dříve: Facebook Ireland Limited), 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko („Meta“) Vezměte prosím na vědomí, že při používání této služby může dojít k přenosu dat do třetích zemí, zejména do USA, nebo že tento přenos není možné vyloučit.

Přehled různých produktů Meta naleznete zde:https://www.facebook.com/help/1561485474074139?ref=cookies.

Na našich webových stránkách je zapnuta služba Meta Pixel, která umožňuje určit návštěvníky našich webových stránek jako cílovou skupinu pro zobrazování reklam (tzv. „Facebook Ads“). Díky tomu se naše reklamy na Facebooku mohou zobrazovat pouze uživatelům Facebooku, kteří zároveň prokázali zájem o naši online nabídku nebo kteří mají určité charakteristiky (např. zájem o určitá témata nebo produkty určený na základě navštívených webových stránek). Tím zajišťujeme, že naše reklamy na Facebooku odpovídají potenciálnímu zájmu uživatelů a nemají obtěžující vliv. Pomocí takzvané „Conversion“ můžeme sledovat účinnost reklam na Facebooku pro statistické účely a průzkum trhu tím, že zjistíme, zda byli uživatelé po kliknutí na reklamu na Facebooku přesměrováni na naše webové stránky, nebo ne.

Vaše činnosti se ukládají do jednoho nebo více cookies. Díky těmto souborům může Meta porovnávat Vaše uživatelské údaje (např. IP adresu, ID uživatele) s údaji Vašeho účtu na Facebooku. Shromážděná data jsou anonymní a nejsou pro nás viditelná a mohou být využita pouze pro reklamní účely. Propojení s Vaším účtem na Facebooku můžete zabránit tak, že se před provedením jakékoliv činnosti odhlásíte. Nastavení svého účtu na Facebooku můžete upravit zde: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Více informací o cookies a dalších technologiích ukládání najdete zde: https://de-de.facebook.com/policies/cookies/

Zpracování Vašich údajů je založené na Vašem souhlasu ve smyslu čl.6 odst. 1 lit a DSGVO. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna.

Více informací o produktech Meta, dalších nástrojů a informací, zejména také o výkonu práva subjektů údajů vůči Meta, naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů Facebooku: https://de-de.facebook.com/policy.php.

2. Zpracování dat při vyjednávání a správa smluv

2.1 Pokud nás kontaktujete

e-mailem, telefonicky, faxem, poštou nebo prostřednictvím našeho formuláře, budou Vámi uvedené osobní údaje (např. jméno, kontaktní adresa, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu) uchovány za účelem zpracování dotazu a v případě dalších dotazů. Zpracování vychází z Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO) nebo z důvodu plnění (před)smluvních opatření (čl. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO).

2.2 Registrace a správa smluv

Registrace a průběžná správa Vašeho uživatelského účtu jsou základními požadavky pro poskytování dalších služeb, resp. pro samotné plnění smlouvy. To znamená, že budete považováni za „ověřeného“ uživatele na našich webových stránkách. Abychom Vám mohli nabízet své služby, je nutné zpracovávat následující údaje:

ÚČELDAT

Křestní jméno a příjmení

smluvní strany/podnikatele

Identifikace smluvní strany;

Údaje dílny

(Adresa společnosti, telefon, e-mailová adresa, DIČ; nepovinné: koncepční partner)

Kontaktování; fakturace;
Úřední průkaz totožnostiIdentifikace smluvní strany;
Živnostenský listOvěřování obchodního oprávnění smluvní strany;
Bankovní/platební údajeZpracování platební transakce; plnění veškerých platebních povinností;

Můžete si vybrat mezi službami Stripe nebo PayPal (podrobnosti jsou uvedeny níže). Pokud nesouhlasíte s použitím některé z uvedených platebních služeb, nebudeme schopni splnit smlouvu prostřednictvím webových stránek – v případě potřeby nás prosím kontaktujte a nezávazně Vám poradíme s alternativními možnostmi platby. Důvod pro výše uvedené zpracování údajů vyplývá z čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO, protože zpracování údajů je pro uzavření smlouvy s Vámi (Vaší společností) nezbytné. Bez uvedených údajů s není možné s námi uzavřít smlouvu. Naše služby nabízíme pouze společnostem s platným živnostenským listem.

Ohledně zpracování údajů v rámci poskytování našich služeb na základě smluv o poskytování služeb uzavřených s Vámi (nebo Vaší společností) (dále jen „plnění smlouvy“) se prosím informujte v samostatné smlouvě o pověřenémzpracování údajů a naší smlouvě o poskytování služeb.

2.3 Platba prostřednictvím Paypal

Na našich webových stránkách jsou v oblasti určené pro ověřené uživatele integrovány funkce PayPal. PayPal je platební online služba společnosti PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (“PayPal”).

Pomocí této služby je možné zpracovávat platby prostřednictvím PayPal účtů, které jsou virtuálními soukromými nebo obchodními účty. PayPal navíc nabízí možnost zpracování virtuálních plateb prostřednictvím kreditních karet, pokud uživatel nemá PayPal účet. PayPal účet je místo s číslem účtu spojen s e-mailovou adresou. PayPal provádí nebo přijímá online platby třetích stran. PayPal nabízí i funkce úschovy nebo ochranu kupujícího. K plnění těchto služeb se používají cookies, beacons nebo podobné technologie. Další informace naleznete zde: https://www.paypal.com/AT/webapps/mpp/ua/cookie-full.

Pokud zvolíte v našem internetovém shopu jako platební metodu „PayPal“, budou tyto údaje zaslány společnosti PayPal. Jedná se o: Křestní jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, IP adresa, telefonní číslo, nebo podobné údaje. Podrobnosti o zpracování údajů a pravidla ochrany osobních údajů PayPalu naleznete zde: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full. Volbou platební metody souhlasíte s předáním potřebných osobních údajů. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna.

Vezměte prosím na vědomí, že při používání této služby nelze vyloučit přenos dat do třetích zemí, zejména do USA. PayPal si v rámci svých pravidel o ochraně osobních údajů výslovně vyhrazuje právo sdílet osobní údaje s ostatními společnostmi skupiny PayPal, mimo jiné za účelem poskytování Vámi požadovaných nebo autorizovaných služeb, řízení rizik, pomoci při odhalování a prevenci potenciálně nezákonné a podvodné činnosti nebo jiných porušení pravidel nebo smluv PayPal a za účelem řízení dostupnosti a konektivity produktů a služeb PayPal a jejich komunikace.

2.4 Platba prostřednictvím Stripe

Na našich webových stránkách jsou v oblasti určené pro ověřené uživatele integrovány funkce od Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, D02 H210, Irsko(“Stripe”). Komponenty zahrnují produkty a služby související s elektronickými platebními transakcemi. Více informací o cookies a podobných technologiích najdete zde: https://stripe.com/cookies-policy/legal.

Pokud v našem internetovém shopu zvolíte způsob platby okamžitým bankovním převodem nebo kreditní kartou, automaticky souhlasíte s předáváním osobních údajů. Znamená to, že v rámci zpracování plateb jsou zpracovávány zejména údaje, jako jsou čísla kreditních karet a údaje o účtech. V souladu s předpisy PCI-DSS jsou údaje uloženy pouze v zašifrované podobě v databázích Stripe.

Vezměte prosím na vědomí, že při používání této služby může dojít k přenosu dat do třetích zemí, zejména do USA, nebo že tento přenos není možné vyloučit. Společnost Stripe si podle svých podmínek o ochraně osobních údajů vyhrazuje právo sdílet osobní údaje s dalšími společnostmi přidruženými ke Stripe nebo je ukládat či zpracovávat v kterékoli zemi, v které podniká. Aktuální podmínky o ochraně osobních údajů Stripe naleznete zde: https://stripe.com/at/privacy.

2.5 Newsletter

Jako ověřený zákazník máte možnost přihlásit se k odběru našeho newsletteru na našich webových stránkách. Na základě toho zpracováváme Vaši e-mailovou adresu, Vaše křestní jméno a Vaše prohlášení, že souhlasíte se zasíláním newsletteru. Po přihlášení k odběru newsletteru Vám zašleme potvrzovací e-mail s odkazem na potvrzení Vašeho přihlášení.

Naše webové stránky využívají k zasílání newsletterů služeb provozovatele Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126m 10179 Berlin (“Sendinblue”). Uzavřeli jsme se Sendinblue smlouvu o zpracování objednávek. Sendinblue je certifikovaným partnerem Certified Senders Alliance. Sendinblue organizuje a analyzuje mimo jiné zasílání newsletterů a umožňuje zjistit, zda byla zpráva s newsletterem skutečně otevřena, na které odkazy bylo kliknuto nebo zda newsletter byl nedoručitelný. Sendinblue proto zpracovává údaje, jako je čas a datum přihlášení k odběru newsletteru, Vaší e-mailovou adresu nebo Vaší IP adresu. Mohou být zpracovávána i data, jako je například míra klikání. Data se ukládají (podle objednávky) na serverech Sendinblue v Německu. Další informace o podmínkách o ochraně osobních údajů Sendinblue naleznete zde: https://de.sendinblue.com/legal/privacypolicy/. Specifické informace pro odběratele newsletteru naleznete zde: https://de.sendinblue.com/informationen-newsletter-empfaenger/.

Zpracování Vašich údajů za účelem zasílání newsletteru vychází z Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO). Pokud si nepřejete, aby Sendinblue analyzovala Vaše údaje, musíte se z odběru newsletteru odhlásit. Přihlášení k odběru newsletteru můžete kdykoli zrušit nebo odvolat bez uvedení důvodu (na konci každého newsletteru nebo nás stačí kontaktovat) s platností do budoucna.

3. Doba uložení

Vaše údaje budeme uchovávat pouze po potřebnou dobu pro účely, pro které jsme je shromáždili:

Server-Logfiles se mažou krátce po splnění účelu, obvykle po několika dnech, pokud není nutné další ukládání. V opačném případě se údaje uchovávají až do vyřešení daného případu. Údaje z Vašeho kontaktního dotazu uchováváme po dobu šesti měsíců od zodpovězení poptávky, abychom mohli odpovědět na případné další otázky. Z důvodů daňového a obchodního práva uchováváme údaje související s plněním smlouvy obecně sedm let po splnění. V případě odstoupení od smlouvy budou smluvně vyhrazené údaje omezeny na rozsah (časově a obsahově), který je přímo nutný pro uplatnění případných následných nároků vyplývajících z odstoupení od smlouvy (cca 10 let podle § 13 PHG) po zvážení zájmů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Veškeré údaje, které nebudou bezprostředně potřebné, budou okamžitě vymazány. Pokud dojde ke zrušení transakce, budou námi uložené údaje o transakci okamžitě vymazány.

Pokud jste se přihlásili k odběru našeho newsletteru, uchováváme Vaše údaje v souvislosti se zasíláním newsletteru. Maximálně však po dobu tří let. V případě, že se z odběru našeho newsletteru odhlásíte, tyto údaje okamžitě vymažeme.

4. Předávání informací třetím stranám

Za účelem splnění výše uvedených účelů, zejména abychom Vám zajistili funkční a kvalitní internetovou prezentaci (čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO), abychom mohli efektivně zajišťovat správu kontaktů a smluv (čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO) nebo abychom mohli zasílat newslettery na základě přání zákazníků (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO), ale také pro splnění úředních/právně vynutitelných požadavků (čl. 6 odst. 1 písm. e DSGVO) nebo na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO) může být v jednotlivých případech nezbytné, abychom Vaše údaje poskytli následujícím (skupinám) odběratelům:

V rámci výše popsaného zpracovávání údajů mohou být Vaše údaje předávány adresátům mimo Evropskou unii (tzv. třetím zemím). Vaše osobní údaje předáváme pouze tehdy (i) do zemí, o nichž Komise EU rozhodla, že zajišťují odpovídající úroveň ochrany údajů, nebo (ii) pokud provedeme opatření, která zajistí, že příslušný příjemce zajistí odpovídající ochranu (zejména uzavřením standardních doložek o ochraně údajů).

Vezměte prosím na vědomí: Rozsudkem Evropského soudního dvora ze dne 16.7.2020 (C-311/18) byl Americký-Privacy Shield prohlášen za neplatný. Ochrana údajů v USA není považována za ekvivalent ochrany údajů v EU. Pro Vás jako uživatele představují rozsáhlé pravomoci zpravodajských služeb a právní situace v USA zvláštní riziko neomezených sledovacích opatření, nedostatek právních prostředků pro dotčené osoby a chybějící zábrany proporcionality (viz: Sec 702 des Foreign Intelligence Surveillance Act – FISA; Presidential Policy Directice 28 – PPD-28).

Smluvní standardní doložky EU (2021/914 ze dne 4. června 2021) , přepracované Komisí EU, jsou stále platné, ale po posouzení možnosti vstupu ze strany úřadů USA – je třeba přijmout další opatření  . Pokud provozovatelé v USA nabízejí možnost, volíme zpracování na serverech v EU. To by mělo zajistit, aby orgány USA neměly přístup k údajům v EU. Snažíme se také uzavírat výše uvedené standardní smlouvy s americkými provozovately a vyžadovat další záruky.

Před použitím amerických online tools Vás pokud možno požádáme o souhlas a předem Vás budeme jasně informovat o tom, jak daná služba funguje. Příslušné odstavce najdete také v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

5. Vaše práva subjektu údajů

Obecně máte právo na poskytnutí informací, nápravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů, odvolání a námitku (čl. 15 ff a násl. DSGVO). Pokud se obáváte, že zpracování Vašich údajů porušuje zákon o ochraně osobních údajů nebo že Vaše práva na ochranu osobních údajů byla jinak porušena, se na nás můžete kdykoli obrátit nebo si stěžovat u dozorového úřadu. V Rakousku se tím zabývá Úřad pro ochranu osobních údajů, Barichgasse 40-42, 1030 Vídeň; tel.: +43 1 52 152 -0; dsb@dsb.gv.at.

Upozornění: Pokud Vaše údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas odvolat, čímž není dotčena zákonnost doposud provedeného zpracování údajů (čl. 7 odst. 3 DSGVO). Neposkytnutí údajů může mít za následek nemožnost uzavření smlouvy o poskytování služeb nebo dalšího plnění smlouvy ze strany společnosti OE Service GmbH.

Pokud máte jakékoli dotazy nebo chcete uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů, kontaktujte nás prosím na následující adrese:

OE Service GmbH
Dr. Franz-Palla-Gasse 21
A-9020 Klagenfurt

Mobil: +43 (0) 660 4419 993
office@oeservice.eu